Sognearkivet

Velkommen til Finderup Sognearkiv.
Arkivet har til formål at indsamle og synliggøre materiale om Finderup og dens historie op gennem tiderne.
Arkivet dækker Finderup by (Viborg) samt omkring liggende gårde / landbrug. Der vil også være lidt materiale vedrørende byer, som Agerskov, Stanghede, Skelhøje, Ravnstrup m.fl. som Finderup gennem årene har haft tæt kontakt med.

Sognearkivet har til huse i Kulturhuset, Fallevej 14, Finderup.
Det har åbent den 1. og 3. mandag i hver måned fra kl. 15 til 17.
Der er lukket i juli, august og december måned samt på helligdage.
Arkivet kan efter aftale åbnes på andet tidspunkt.

Sognearkivet har en styregruppe på 3 personer.

Finderup Sognearkiv har gennem de sidste 50 år indsamlet oplysninger og materiale vedr. privatpersoner, landbrug, erhvervsvirksomheder, foreninger, huse, gårde, mindesmærker m.fl.
Det består i øjeblikket af ca. 1000 registrede billeder, avisudklip, bøger og arkivfonde.
Alt dette kan ses på arkivet i Kulturhuset i Finderup.
I er meget velkommen til at stille billeder / andet materiale / viden til rådighed for arkivet.
Vi har mulighed for at indscanne billeder mm., så du kan få dit materiale med tilbage, hvis du ønsker det.
Sognearkivet er medlem af SLA – Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver- og forventer, at vi inden for en overskuelig fremtid kan få vores arkivalier lagt på nettet, så materialet via ARKIBAS,
kan komme ud til en større gruppe.