Aktivitetsplan

Februar 2022
Onsdag den 2. Kl. 10Finderup Aktivisterne. Nytårskur og hyggeligt samvær.
Mandag den 14. Kl. 19Bankospil i vinterferien i Kulturhuset. Arrangør: Finderup By og Land. Kom og hyg dig nogle timer med familie og naboer.  
Onsdag den 23. Kl. 10Finderup Aktivisterne. Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Mandag den 28.   Spisning: Kl. 18.30 Generalforsamling: Kl. 20    Generalforsamling: Finderup By og Land i Kulturhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Frist for indlevering af forslag er den 14. februar til formand Sanne Hylleberg. Foreningen byder før generalforsamlingen på smørrebrød med 1 øl/vand og 1 snaps samt efter generalforsamlingen på kaffe og kage. Tilmelding til spisning senest den 21. februar. på tlf.: 4230 1470 / mail.: formand@finderupby.dk.  
Marts 2022
Onsdag og mandag Den 2. og 7. Kl. 15, 16 eller 19Hjerte redder kursus i Kulturhuset ved Hjerteforeningen. Arrangør: Finderup By og Land og Kulturhuset. 45 min. introkursus i genoplivning. Vil du lære, hvordan du skal handle ved et hjertestop. Tilmelding til mail: emjkoefoed@gmail.com / tlf.: 2567 7361 senest 12. februar.  
Onsdag den 9. Kl. 18 Medlemmer: Gratis Ej medlem:   Kr. 50,-Finderup By og Land.    Bowl´NFun.      Bowlingaften. Vi har igen 18 pladser i 2 timer, så først til mølle tilmelding. Leje af sko samt evt. efterfølgende buffet for egen regning. By og Land kan arrangere fællesspisning efter bowling. Tilmelding senest den 2. marts til emjkoefoed@gmail.com eller på tlf.: 2573 7332.  
Fra: Lørdag den 12. Kl.10 Til: Søndag den 13. Kl.14 Pris pr. deltager Kr.30,-LAN – Party. Arrangør: Finderup By og Land. Et fedt gamerarrangement med mulighed for at have 2 venner med. Spil og deltag i konkurrencer og vind fede præmier. Der vil blive sørget for aftensmad, morgenmad, internet, strømtilslutning og netværkskabler. Bindende tilmelding til Jacob på tlf. 6013 7788 eller mail jacob@callsen.com senest den 4. marts. Mere information omkring begivenheden den 12. februar på By og Lands Facebook gruppe.  
Torsdag den 17. Kl. 10-12  Finderup Aktivisterne. Firmaet NovaVita kommer på besøg og fortæller om magnetterapi. NovaVita er samtidig vært ved en lille frokost.    Tilmelding senest den 10. marts på tlf.: 2573 7332 / mail: emjkoefoed@gmail.com.  
Tirsdag den 22. Kl. 17Familiegudstjeneste. Der serveres let aftensmad i Kulturhuset. Tilmelding senest tirsdag d. 15. marts til Casper tlf.: 3036 2077 Ved Præst Hanne Ellemann Rytter
Torsdag den 24.   Spisning: Kl. 18.30 Generalforsamling: Kl. 20 Medlemmer:    Gratis Ej medlem:      Kr. 50,-Generalforsamling: Finderup Kulturhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Frist for indlevering af forslag er den 17. marts til formand Søren R. Vester. Spisning: Flæskesteg med tilbehør. Tilmelding til spisning senest den 17. marts. på tlf.: 2567 7361 / mail: Elsemariekoefoed@gmail.com Kulturhuset er vært ved en kop kaffe/the og kage efter generalforsamlingen.  
April 2022 
Lørdag den 2. Kl. 12    Finderup By og Land. Visning af film: ”projekt Finderup” med klip om Finderup og Finderupborgere. Der serveres en lille let anretning i forbindelse med fremvisningen af filmen. Tilmelding senest den 27. marts på tlf.: 4230 1470 / mail: formand@finderupby.dk
Søndag den 10.   Påskeløb Kl. 12-14 Pris pr. person Kr. 20,- Lotterispil     Kl. 14.30 – 16.30Familiehygge med Påskeløb og Bankospil i Påskeferien. Arrangør: Finderup By og Land. Mød op med hele familien til en hyggelig eftermiddag. Først med et påskeløb/gåtur ud i Finderups flotte natur, afsluttende med bankospil i Kulturhuset. Tag også naboen med og få mulighed for en god eftermiddag. Tilmelding til løbet senest den 6. april på tlf.: 4230 1470 / mail: formand@finderupby.dk.  
Mandag den 11. Kl. 10Finderup Aktivisterne. Hyggeligt samvær.
Onsdag den 27. Kl. 17Hotdoggudstjeneste for alle ved præst Hanne Ellemann Rytter. Vi spiser efterfølgende i Kulturhuset. Tilmelding senest d. 21. april til Casper tlf.: 30362077
Fredag den 29. Kl. 18.30Generalforsamling i Kunstforeningen Faust. Afholdes i Galleri Faust  (Den gamle  Brugs). Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Maj 2022
 Tirsdag den 3. Kl. 10-12  Finderup Aktivisterne. Fremvisning af ”projekt Finderup”.  lidt fra filmen om Finderup og dens borgere.  
 Torsdag den 5. Udstilling fra: Kl. 14 til Kl. 18 Spisning: Kl. 18Udstilling i anledning af ”75” året for befrielsen samt fællesspisning i Kulturhuset. Arrangør: Finderup Lokalhistoriske Arkiv samt Finderup By og Land. Menu kommer senere.   Tilmelding senest den 27. april på tlf.: 2573 7332 / mail: emjkoefoed@gmail.com.  
Pris for spisning: Kr. 60,-/30,-  
 Søndag den 15. Kl. 10  Konfirmation i Finderup Kirke.  
 Torsdag den 19. Kl. 19.30 Fællesmøde om Hærvejsmarchen i Kulturhuset. By og Land og Kulturhuset inviterer. Kom med gode idéer til arrangementet. Vil du gerne hjælpe ved Hærvejsmarchen, så meld dig på mødet eller til Sanne Hylleberg senest den 12. maj. Tlf.: 4230 1470 /  mail.:formand@finderupby.dk.
 Tirsdag den 24. Kl. 10Finderup Aktivisterne. Hyggeligt samvær.
 Tirsdag den 24. Kl. 19Musikgudstjeneste med forår- og sommer sange. Der serveres kaffe og kage i kirken. Præst Jørgen Husted.  
Juni 2022
Søndag den 5. Kl. 14Pinsegudstjeneste i præstegårdshaven ved præst Hanne Ellemann Rytter. Der serveres kaffe og kage.  
Torsdag den 9. Kl. 10 fra Finderup Forventet hjemkomst: Kl. 15.45 Pris: Kr. 50,-  + Spisning: Kr. 115,-  Finderup Aktivisterne. Hør om Alheden og Kartoffeltyskerne på en guided tur på i alt 32 km i bus med Peter Skovmos Nielsen. Få en flot naturoplevelse skabt af istidens gletschere og smeltevand, krydret med historiske og kulturelle indblik i livet på Alheden gennem 250 år. Frokost på Grønhøj kro -for egen regning- Vi hører om Grønhøj Kro´s historie og får underholdning af Gregers Laigaard. Tilmelding senest den 2. juni på tlf.: 2573 7332 / mail: emjkoefoed@gmail.com.  
Torsdag den 23. Kl. 19Sct. Hans bål. Finderup By og Land inviterer til det traditionelle Sct. Hans bål ved kirken / søen. Sommersalmer/sang i kirken kl. 19-19.30 med præst Hanne E. Rytter / menighedsrådet. Fælleshygge på pladsen fra kl. 19.30.   Båltale ca. kl. 20.     Bålet tændes ca. kl. 20.20. Grillen står klar med gode pølser og brød samt øl, vand og kage. Til børnene er der som sædvanlig snobrødsbagning.  
Søndag den 26. Fra Kl.  9-14Hærvejsmarch med rasteplads ved Kulturhuset. Arrangør: Finderup By og Land og Kulturhuset. Der er salg af mad, øl, vand, kaffe og kage. Kom og oplev stemningen på pladsen. Børnene kan bruge legepladsen, fodboldbanen samt andre aktiviteter.