Diverse informationer

HUSK!!!Der er gåture onsdage kl. 10 fra Kulturhuset. 
Mål for og længde af turen aftales hver gang.
HUSK!!!
Udlejning af materiel:
Finderup By og Land udlejer:
Flagstænger/flag: Kr. 20,- pr. dag.       Stor grill:  Kr. 100,- pr. dag.      Borde med 6 stole: Kr. 30,- pr. dag.
Borde/stole, plaststole samt flagstænger/flag kan lånes gratis af medlemmer af By og Land.
Henvendelse kan ske til: Jørgen Koefoed på tlf. 2573 7332 eller mail emjkoefoed@gmail.com
Kondolenceliste ved dødsfald i Finderup og Omegn.
Der er i øjeblikket ikke en bestemt person til at formidle en kondolenceliste til de pårørende.
Derfor bedes du kontakte bestyrelsen på byen@finderupby.dk
Hvis du har lyst til være den nye, som er ansvarlige for kondolencelisten, så venligst skriv til os på samme mail og vi kan finde ud af noget.
Finderup By og Land.
Støt op om vores lokalsamfund.
Vi varetager dine og byens interesser.
Kontingent: Husstand – Kr. 100,-      Personligt – Kr. 50,-
Bankkonto: Reg.nr.: 9255    Konto nr.: 4377 106 704.

Finderup Kulturhus.
Leje af Kulturhuset:  Else Marie Koefoed    Tlf.: 2567 7361    Mail: Elsemariekoefoed@gmail.com
Kontingent: Husstand – Kr. 180,-     Personligt – Kr. 100,-
Bankkonto: Reg.nr.: 5999    Konto nr.: 1046950
Lokalhistorisk arkiv samt bogbytte /- lån i Kulturhuset:
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra kl. 15 til 17.
Lukket juli, august og december, på helligdage samt på skoleferiedage.
Vil du gerne aflevere nyere bøger så henvend dig til Karen Degn på Tlf. 2299 4407.
Galleri faust
Kunstforeningen faust
Ravnstrup Borgerforening
Hjemmeværnet i Finderup og fotoalbum