Byens billeder

Galleri fra 24-timers løbet den 14.-15. august 2010

Galleri fra Skattejagt på Benediktevej i 2007

Galleri fra Store Legedag 2002

Et af foreningens fokusområder er at udbrede kendskabet til Finderups kulturarv. Det lokalhistoriske arkiv i Finderup, Finderup Sognearkiv indeholder en større samling effekter fra byens historie – bl.a. en større samling fotografier og glasnegativer. Eksempler på spændende billeder kan nævnes meget tidlige fotografier af mindestenen, møllen som lå tæt ved mindestenen samt huse/familier fra Finderup og opland. Finderup er kendt for Kongemordet og mindestenen, men de færreste kender historien om den gamle mølle i Finderup. Møllen eksisterer ikke længere, men selve mølletoppen indgår i en tagkonstruktion på et lille hus i byen.

Da foreningen ikke har egne lokaler, hvor indholdet af arkivet kan ses af besøgende, er det hensigten, at vi med dette elektroniske museum vil vise, hvorledes livet i Finderup så ud for 100 år siden. I den kommende tid er det hensigten, at vi vil indskanne fotografierne og glasnegativerne til digital form og vise mange af dem på denne side. Det skal i den forbindelse siges, at I er meget velkomne til at stille billeder/andet materiale/viden til rådighed for det ny museum. Henvendelse kan ske til bestyrelsen af Finderup By og Land.


Mindestenen

Møllen

Finderup havde som mange andre landsbyer i det 18. århundrede sin egen mølle. Den blev nedtaget omkring 1900.

Husene i Finderup

Indbyggerne i Finderup

Finderup skole og foreninger

Finderup Kirke

Tekster, hæfter og andet skrifteligt materiale

Finderup Brugsforening 1893 – 1. maj – 1993

Den dødsdømte præst i Finderup