Finderup Kulturhus

Finderup by og sogn havde i flere år ikke haft et fælles samlingssted. Hverken forsamlingshus eller andet udover kirken. ”Klubhuset” og sportspladsen er en reminiscens af den tidlige fodboldklub. Begge anlagt af en stor gruppe af den tids innovative Finderup borgere.
Huset og pladsen lå siden midten af 2001 som en kedelig nedslidt og misligholdt plet i byen, som ikke ind-
bød til ophold eller aktiviteter.
Omkring 2004-2005 gik en gruppe lokale beboere sammen for at udvikle stedet til et nyt ”byens mødested”, da det var på tale, at byen kunne overtage stedet. Basis herfor var en spørgeundersøgelse, der gennemførtes ved omdeling af spørgeskemaer til samtlige husstande i byen og oplandet.
Det lykkedes dog først primo 2013, at få overdraget skødet på hus og areal. Vi har siden da haft en del møder med Finderup By og lands borgere med nye spørgeskemaer, der har dannet basis for, at vi var sikre på, at fremlagte planer kunne realiseres. Der blev givet tilsagn om kontante bidrag og ekstremt meget frivillig hjælp.
Huset stod endeligt helt færdigt i 2020 med ombygning, tilbygning samt redskabsskur
Den primære målgruppe for Kulturhuset er borgere i lokalområdet, men også turister og gennemrejsende med behov for ro, rast, natur eller interesse for kulturhistorie – Kongemordet i Finderup Lade år 1286 o.m.a.
Men da Kulturhuset samtidig er et medborgerhus finder allerede i dag en række foreninger, klubber og virksomheder samt interessegrupper stor anvendelse for huset.
Det er et naturligt sted for pensionister, specielt de enlige mennesker, at gå hen for at mødes med andre og komme lidt ud. Måske få et spil kort, krolf eller blot mødes for at få en sludder eller nyde synet af de legende børn på den fine legeplads. Måske gå på opdagelse i det lokalhistoriske arkiv og mindes de gode gamle dage.
Stedet hvor byens borgere igen kan mødes og på ny lære hinanden at kende, og hvor nye tilflyttere nemmere kan integreres i det nære samfunds sociale netværk. Oplagt at der i langt større grad ydes nabohjælp. De yngre tager den enlige ældre nabo med til fællesspisning eller med til nogle af de aktiviteter, der planlægges på tværs af aldersgrupper af de forskellige foreninger i Finderup.