Bestyrelsen – Kulturhuset

Formand:
Søren Riis Vester
Fallevej 46
86647457 / 40377457
s.vester@mail.dk
Næstformand/udlejning af huset:
Else Marie Koefoed Benediktevej 17
86647332 / 25677361
emjkoefoed@gmail.com
Kasserer:
Vagn Cramer
21767726
v-cramer@post4.tele.dk
Sekretær:
Allis Langvad
Stanghedevej 23
22728023
aclangvad@energimail.dk
Bestyrelsesmedlem:
Jon Bach Pedersen
Fallevej 32A
42222787
jon.bp@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Steen Espersen
Fallevej 39
21413686
svsespersen@gmail.com
Suppleant:
Annelise Winther Bay-Ibsen
Fallevej 30
28496620
annelise@ninjamail.dk
Suppleant:
Susanne Schmidt
Herningvej 60
41172096
Susbakschmidt@gmail.com