Finderup Kulturhus – kunst

Udstillingsaftale

Udsmykningen med kunst gælder kun i den store sal.

På endevæggen mod køkkenet hænger et maleri malet af Anette Rind, maleriet er en gave til huset, og det må ikke fjernes fra denne væg.

På de tre andre vægge er der galleriskinner + 10 stk. gallerisnore med kroge, som kan bruges til at hænge op på. Undlad venligst at slå knude på gallerisnorene. Har du brug for flere gallerisnore og kroge, skal du selv medbringe disse. Du må ikke slå søm i væggene eller bruge tape.

Du står selv for ophængning og nedtagning af dine billeder – tidspunktet aftales med én fra bestyrelsen.

Udstillingen hænger 3- 4 måneder af gangen, hvilket aftales med én fra bestyrelsen, herefter kan det godt være aktuelt, at du skifter til en ny udstilling, hvilket også aftales med bestyrelsen.

Du må gerne sælge dine billeder, mens de er udstillet, Kulturhuset garanterer derimod ikke for salg.

Dine billeder er IKKE dækket af Kulturhusets forsikring, hvis der skulle opstå en skade eller ved tyveri. Du må således selv sørge for det forsikringsmæssige, eller være klar over, at dine billeder hænger der for egen regning og risiko.