Finderup By & Land

Nyttige informationer


  FORENINGSNYT: 
  

HUSK!!!         Der er gåture onsdage kl. 10 fra Kulturhuset.           HUSK!!!
Det er deltagerne, der bestemmer ruten.


Udlejning af materiel:
Finderup By og Land vil gerne udleje:
Flagstænger/flag, borde med 6 stole, løse plaststole samt stor grill til byens borgere i forbindelse med private arrangementer.
Til anvendelse ved bryllup og begravelse kan flagstænger/flag lånes.

Henvendelse kan ske til: Jørgen Koefoed på tlf. 2573 7332.


Kondolenceliste ved dødsfald i Finderup og Omegn.
Der er mulighed for at kontakte Karen Hylleberg Jørgensen på tlf.: 8664 7444.
Hun vil formidle kondolencelisten til de pårørende.
Bankkonto:  Reg.nr.: 8214     Konto nr.:  3050850047


Finderup By og Land.
Støt op om vort lokalsamfund.
Vi varetager dine og byens interesser overfor bl.a. Viborg Kommune.
Kontingent: Kr. 100,-  for en husstand / Kr. 50,- for enlige.
                      Bankkonto: Reg.nr.: 9255    Konto nr.: 4377 106 704

Finderup Kulturhus.
Leje af Kulturhuset: Else Marie Koefoed  Tlf.: 2567 7361  Mail.: emjkoefoed@gmail.com
Kontingent: Husstand: Kr. 300,-          Personligt: Kr. 200,-
    Bankkonto: Reg.nr.: 9255  Konto nr.: 6887 760 282

Finderup Aktivisterne.
Bliv medlem – åben for alle - mød op på en aktivitetsdag.
Kontingent: Kr. 50,- pr. person.          Kaffe betales pr. gang: Kr. 20,-
Husk vi spiller KROLF  hver torsdag kl. 14.     Kr. 10,- pr. gang inkl. 1 øl eller vand.


 Lokalhistorisk arkiv samt bogbytte /- lån i Kulturhuset:
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra kl 16 til 17.
Lukket juli, august og december måned samt på helligdage og skoleferiedage.
Vil du gerne aflevere bøger max 10 år gl. -  så henvend dig til Karen Degn på tlf.:  2299 4407


Designet af Flemming Gravesen - 2010