Finderup By & Land

Nyttige informationer


Udlejning af materiel:
Finderup By og Land vil gerne udleje:
Flagstænger/flag, borde med 6 stole, løse plaststole samt stor grill til byens borgere i forbindelse med private arrangementer.
Til anvendelse ved bryllup og begravelse kan flagstænger/flag lånes.

Henvendelse kan ske til:  Jørgen Koefoed på tlf. 8664 7332.


Kondolenceliste ved dødsfald i Finderup og Omegn.
Der er mulighed for at kontakte Karen Hylleberg Jørgensen,
som vil formidle kondolencelisten til de pårørende.


Har du husket at betale dit kontingent? 

Finderup By og Land.
Støt op om vort lokalsamfund.
Vi varetager dine og byens interesser overfor bl.a. Viborg Kommune.
Kontingent: Kr. 100,-  for en husstand / Kr. 50,- for enlige.

Finderup Kulturhus.
Leje af Kulturhuset: Kontakt Finn Jørgensen på 8664 7444 / mail: karenogfinn@privat.dk
Kontingent: Kr. 200,- pr. person
Bankkonto: Reg.nr.: 9255     Konto nr.: 6887 760 282.

Finderup Aktivisterne.
Bliv medlem – åben for alle - mød op på en aktivitetsdag.
Kontingent: Kr. 50,- pr. person.          Kaffe betales pr. gang: Kr. 20,-.

Husk vi spiller KROLF hver torsdag kl. 14 fra maj     Kr. 10,- pr. gang inkl. 1 øl eller vand.

 

 Lokalhistorisk arkiv samt bogbytte /- lån i Kulturhuset:
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra kl 16 til 17.
Lukket i skoleferier samt på helligdage.

Vil du gerne aflevere nyere bøger så henvend dig til Karen Degn på tlf.: 2299 4407

Designet af Flemming Gravesen - 2010