Finderup By & Land

Aktivitetsplan

Bestyrelsen prøver at sammensætte et varieret program for året.
Vi vil selvfølgelig også stadig stå for diverse henvendelser til kommunen og andre myndigheder i det omfang, det er nødvendigt.

Såfremt du/I har ønske om andre specifikke arrangementer, så er du/I meget velkomne til at stå for det.
Finderup By og Land skal nok skrive det i aktivitetskalenderen og evt.  hjælpe med det økonomiske (efter arrangementet er godkendt af   bestyrelsen).

Arrangementer, der ønskes medtaget på aktivitetskalenderen, skal meddeles til:
Jørgen Koefoed tlf. 86647332,  emjkoefoed@gmail.com
senest den 1. december (aktivitetskalenderen for foråret) eller senest den 1. juni (aktivitetskalenderen for efteråret).

Hent aktivitetsplanen som PDF-fil - KLIK HER

Vi håber at se rigtig mange deltagere til vores arrangementer i 2018

Januar 2018

Onsdag den 10.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Nytårskur med et lille traktement.
En hyggeformiddag, hvor der er tid til en snak efter juleferien, og hvor vi synger et par sange.

Februar 2018

Torsdag den 8.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Kurt Mosgård kommer og fortæller om at være udsendt til brændpunkter i verden.

Søndag den 11.
Kl. 14

Fastelavnsfest i Spejderhytten.
Finderup By og Land inviterer traditionen tro til fastelavnsfest.
Der slås til tønden i 3 grupper: 0-5 år, fra 6-12 år samt fra 13 år.
Der er præmier til de 3 bedst udklædte samt kattekonger og kattedronninger.
Pris: Børn  Gratis    Voksne Kr. 25,-.
Der serveres kaffe/the, saftevand og fastelavnsboller.
Vi håber at se rigtig mange glade børn og voksne til en fornøjelig dag.

Mandag den 12.
Kl. 19

Bankospil i vinterferien i Kulturhuset.
Arrangør: Finderup By og Land.

Onsdag den 21.
Kl. 18.30
Pris: Kr. 60,-/30,-

Fællesspisning i Kulturhuset.
Arrangør: Kulturhuset samt Finderup By og Land.
Menu: Forloren hare med tilbehør samt dessert.
Tilmelding senest den 13. febr.:  Tlf.:2573 7332 / mail: emjkoefoed@gmail.com

Fredag den 23.
Kl. 18.30

Generalforsamling i Kunstforeningen Faust.
Afholdes i Galleri Faust  (Den gamle  Brugs).
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Marts 2018

Fredag den 2.
Kl. 19.30

Koncert med H.P.Lange der spiller akustisk bluesmusik i Kulturhuset.
Musikarrangement i forbindelse med liv i forsamlingshusene – Viborg Kommune.
Billetpris: Kr. 150
Køb billetter hos Dorte Sørensen på tlf.: 60917105 / mail.: ds­­_privat@hotmail.com
Arrangør: Finderup Kulturhus.

Mandag den 5.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Hyggeligt samvær.

Torsdag den 8.
Kl. 19.30

Generalforsamling: Finderup By og Land i Kulturhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Frist for indlevering af forslag er den 20. februar til formand Steffen Elmstrøm.
Foreningen er vært ved en kop kaffe/the og kage.

Torsdag den 22.
Kl. 18.30 spisning
Kl. 20 generalforsamling

Generalforsamling: Finderup Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Frist for indlevering af forslag er den 15. marts til formand Søren R. Vester.
Spisning: Menu´ kommer senere.
Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer K r. 50,-.
Tilmelding til spisning senest den 15. marts
på tlf.: 2567 7361 / mail: emjkoefoed@gmail.com.
Kulturhuset er vært ved en kop kaffe/the og kage efter generalforsamlingen.

Tirsdag den 27.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

April 2018

Onsdag den 18.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Hyggeligt samvær.

Torsdag den 19.
Kl. 19

Aftengudstjeneste/aftensang i Finderup Kirke med Henriette, Anders og Hanne.
Efterfølgende kaffe i Kulturhuset.
Arrangør: Kirke, Menighedsråd og Finderup Kulturhus.

Søndag den 29.
Kl. 11

Konfirmation i Finderup Kirke.

Maj 2018

 

Torsdag den 3.
Kl. 18

 

Aftengudstjeneste / sangaften med Henriette, Anders og Hanne i Finderup Kirke.
Arrangementet slutter med spisning på Pandekagekroen.
Menighedsrådets kasse bidrager med Kr. 50 pr. deltager.
Tilmelding til spisning senest den 26. april på tlf.: 2299 4407eller mail@kkdegn.dk
Arrangør: Kirken og Menighedsråd.

 

Tirsdag den 8.
Kl. 19.30

Fællesmøde om Hærvejsmarchen.
Mød op og kom med gode idéer til arrangementet.
Vil du gerne hjælpe ved Hærvejsmarchen, så tilmeld dig på mødet eller henvend  dig til Steffen eller Søren senest den 8. maj.

 

Torsdag den 17.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Musikunderholdning.
Birthe og Martin med orkester kommer og spiller.
Vi synger med fra sangbogen.

 

Mandag den 21.
Kl. 14

Anden pinsedag gudstjeneste i præstegårdshaven i Finderup.
Arrangør: Pastoratet.

Juni 2018

Mandag den 4.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne.
Fortælling om de nedlagte gårde i øvelsesterrænet i Finderup ved Ejgil Rasmussen.
Det endelige program kommer senere.

Lørdag den 23.
Kl. 19

Sct. Hans bål.
Finderup By og Land inviterer til det traditionelle Sct. Hans bål ved kirken / søen.
Sommersalmer/sang i kirken kl. 19-19.30 ved sognepræst Hanne Rytter.
Bålet tændes ca. kl. 20.00.  Båltale ca. kl. 20.20.
Grillen står klar med gode pølser og brød samt øl/vand og kage.
Til børnene er der som sædvanlig snobrødsbagning.

 

Søndag den 24.
Fra Kl.  9-14

Hærvejsmarch med rasteplads ved Kulturhuset.
I år er rastepladsen for hærvejsmarchen flyttet om til Kulturhuset.
Der er fra formiddagen gang i boderne med salg af alle gode sager.
Kom og oplev stemningen på pladsen.
Børnene kan bruge legepladsen, fodboldbanen samt boltre sig i den opstillede hoppeborg.

 

 

 

Find os også på Facebook under gruppen Finderup by og land

Designet af Flemming Gravesen - 2010