Finderup By & Land

Aktivitetsplan

Bestyrelsen prøver at sammensætte et varieret program for året.
Vi vil selvfølgelig også stadig stå for diverse henvendelser til kommunen og andre myndigheder i det omfang, det er nødvendigt.

Såfremt du/I har ønske om andre specifikke arrangementer, så er du/I meget velkomne til at stå for det.
Finderup By og Land skal nok skrive det i aktivitetskalenderen og evt.  hjælpe med det økonomiske (efter arrangementet er godkendt af   bestyrelsen).

Arrangementer, der ønskes medtaget på aktivitetskalenderen, skal meddeles til:
Jørgen Koefoed tlf. 86647332,  emjkoefoed@gmail.com
senest den 1. december (aktivitetskalenderen for foråret) eller senest den 1. juni (aktivitetskalenderen for efteråret).

Hent aktivitetsplanen som PDF-fil - KLIK HER

Vi håber at se rigtig mange deltagere til vores arrangementer i 2019/20

Januar 2019

Torsdag den 31.
Kl. 10-12.30

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Peter S. Nielsen kommer og fortæller om flyvestation Grove/Karups historie.

Februar 2019

Mandag den 11.
Kl. 19

Bankospil i vinterferien i Kulturhuset.
Arrangør: Finderup By og Land.

Fredag den 22.
Kl. 18.30

Generalforsamling i Kunstforeningen Faust.
Afholdes i Galleri Faust  (Den gamle  Brugs).
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mandag den 25.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Hyggeligt samvær.

Onsdag den 27.
Kl. 18.30 spisning
Kl. 20 generalforsamling

Generalforsamling: Finderup Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Frist for indlevering af forslag er den 20. februar til formand Søren R. Vester.
Spisning: Flæskesteg med tilbehør.
Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer Kr. 50,-.
Tilmelding til spisning senest den 13. februar
på tlf.: 2567 7361 / mail: emjkoefoed@gmail.com.
Kulturhuset er vært ved en kop kaffe/the og kage efter generalforsamlingen.

Marts 2019

Lørdag den 2.
Kl. 10
Maling af tønder.

Søndag den 3.
Kl. 14
Tøndeslagning.

Fastelavnsfest i Finderup Kulturhus.
Finderup By og Land inviterer traditionen tro til fastelavnsfest nu i KULTURHUSET.
Børnene inviteres til at male tønder lørdag den 2. kl.10.
Der slås søndag den 3. til tønden i 3 grupper: 0-5 år, fra 6-12 år samt fra 13 år.
Der er præmier til de 3 bedst udklædte samt kattekonger og kattedronninger.
Pris: Børn  Gratis    Voksne Kr. 25,-.
Der serveres kaffe/the, saftevand og fastelavnsboller.
Vi håber at se rigtig mange glade børn og voksne til nogle fornøjelige dage.

Fredag den 8.
Kl. 19.30

Musikarrangement med Engelbrecht band i Kulturhuset.
I forbindelse med liv i forsamlingshusene – Viborg Kommune.
Billetpris: Kr. 100
Køb billetter hos Dorte Sørensen på tlf.: 60917105 / mail.: ds­­_privat@hotmail.com
Arrangør: Finderup Kulturhus.

Onsdag den 13.
Kl. 18

Lysgudstjeneste i Finderup Kirke.
Efter gudstjenesten serveres der mad i præstegården. Tilmelding på 2933 6298

Torsdag den 14.
Kl. 19.30

Generalforsamling: Finderup By og Land i Kulturhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Frist for indlevering af forslag er den 28. februar til formand Steffen Elmstrøm.
Foreningen byder efter generalforsamlingen på pølsebord med 1 øl og snaps samt kaffe og kage.

Tirsdag den 19.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Onsdag den 27.
Kl. 18.30
Pris: Kr. 60,-/30,-

Fællesspisning i Kulturhuset.
Arrangør: Kulturhuset samt Finderup By og Land.
Menu: Byg selv burgers med bøff, bacon, kyllingestykker, salat osv./Karbonader mm
Frugtsalat med råcreme/flødeskum.
Tilmelding senest den 13. marts:  Tlf.:2573 7332 / mail: emjkoefoed@gmail.com

April 2019

Onsdag den 3.
Kl. 19
Pris: kr. 50,-
inkl. kaffe

Inspirationsaften med Vita Sørensen fra URTEPOTTEN i Karup.
Arrangør Finderup By og Land i Kulturhuset.
Kom og få idéer til påskedekorationer, brug af løgplanter og naturting.
Tilmelding senest den 27. marts til Else Marie på 2567 7361  / emjkoefoed@gmail.com

Onsdag den 10.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Knud Erik Mark holder foredrag: ”I Limfjordsdigternes fodspor”.
Vi hører om digternes liv, inspirationskilder og synger nogle af deres sange.

Torsdag den 18.
Kl. 17
Pris: kr. 100,-

Skærtorsdags gudstjeneste i Hald Ege Kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi lammesteg i sognehuset. Tilmelding 2933 6298

Maj 2019

 

Torsdag den 2.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne i Kulturhuset.
Hyggeligt samvær.

 

Tirsdag den 7.
Kl. 19.30

Fællesmøde om Hærvejsmarchen i Kulturhuset.
By og Land og Kulturhuset inviterer. Kom med gode idéer til arrangementet.
Vil du gerne hjælpe ved Hærvejsmarchen, så tilmeld dig på mødet eller henvend dig til Steffen eller Søren senest den 1. maj.

 

Lørdag den 11.
Kl. 10-16

Åbent hus hos JP Group i Viborg
Arrangør: Finderup By og Land.
Udstilling af mange klassiske biler, rundvisning og mulighed for foredrag.
Samkørsel kan arrangeres til og fra.Aktivitetskalender ved henvendelse til bestyrelsen.
Kan vi samle 25 personer, kan vi få en separat grupperundvisning, så meld dig til.
Tilmelding senest den 1. maj til emjkoefoed@gmail.com / 2573 7332.

 

Fredag den 17.
Kl. 9

Konfirmation i Finderup Kirke.

 

Tirsdag den 21.
Kl. 19

Aftensang i Finderup Kirke.
Efterfølgende kaffe i Kulturhuset kl. 20.15.
Arrangør: Kirke, Menighedsråd og Finderup Kulturhus.

 

Mandag den 27.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne: Gl. Aalborgvej 50, Møldrup.
Vi skal besøge det militærhistoriske museum. Lille fint museum med en god fortæller.
Vi mødes på adressen, men der er mulighed for samkørsel. Aftales med bestyrelsen.

Juni 2019

Tirsdag den 18.
Kl. 10-12

Finderup Aktivisterne.
Hyggeligt samvær.

Lørdag den 23.
Kl. 19

Sct. Hans bål.
Finderup By og Land inviterer til det traditionelle Sct. Hans bål ved kirken / søen.
Sommersalmer/sang i kirken kl. 19-19.30 ved sognepræst Jørgen Husted.
Bålet tændes ca. kl. 20.00.  Båltale ca. kl. 20.20.
Grillen står klar med gode pølser og brød samt øl/vand og kage.
Til børnene er der som sædvanlig snobrødsbagning.

Søndag den 30.
Fra kl.  9-14

Hærvejsmarch med rasteplads ved Kulturhuset.
Arrangør: Finderup By og Land og Kulturhuset.
Der er fra formiddagen gang i boderne med salg af alle gode sager.
Kom og oplev stemningen på pladsen.
Børnene kan bruge legepladsen, fodboldbanen samt andre aktiviteter.

 

 

Find os også på Facebook under gruppen Finderup by og land

Designet af Flemming Gravesen - 2010